با ما در تماس باشید +989170060093 [email protected]
ما را دنبال کنید 

بتن آماده

بتن آماده در ایستا بتن تچر توسط بچینگ تمام اتوماتیک و بر اساس آخرین استانداردهای علمی تولید می گردد. بچینگ ها در وزن 2 تن آماده می شود و توسط با برنامه ریزی واحد حمل و نقل طبق برنامه ریزی و نیاز مشتریان به محل پروژه منتقل می شود. یکسان بودن کیفیت در تمامی بتن های تولیدی از ویژگی های تضمین شده در شرکت ایستا بتن تچر است. 


هماهنگی و ثبت سفارش